تبریک؟

به دلیل رویت نشدن پول در جیب آقاجان روز زن یوم الشک اعلام شده است

روز زن بر تمام خانوم های گل کشورمون مبارک ....

/ 3 نظر / 31 بازدید
hamed

سلام خانمی خوبی خوشی سلامتی [لبخند]

hamed

سلام .....سلام...[گل]

امیر

داشتم رد میشدم دمپاییم افتاد اینجا تو وبت. قربون دستت اون پشت مشتا پشت کامنتا افتاده بی زحمت بیارش.